• Thành viên Diễn đàn tuân theo quy định sẽ không sẽ bị BQT xóa Thành viên, bài viết, Band IP và Domain. Mọi người nên đọc nội quy
 • Trophies Awarded to Lrocre

  1. 10
   Awarded: Jul 7, 2016

   Can't Stop!

   You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!

  2. 5
   Awarded: Mar 30, 2016

   Keeps Coming Back

   30 messages posted. You must like it here!

  3. 1
   Awarded: Jul 8, 2015

   First Message

   Post a message somewhere on the site to receive this.

  -->